Diwali

Vi är nu inne i fem dagar av Diwali-firande. Högtiden då ljusets seger över mörkret firas, kunskap över okunskap och hopp över förtvivlan. Detta är en högtid då Lakshmi firas som sri; överflöd. 

Det är samtidigt bara ett par dagar sedan Venus återvänt efter att ha varit skuggad av solen, som morgonstjärnan, också kallad ljusbringaren. 

Förutom kopplingen till ljus så binds de båda gudinnorna Venus och Lakshmi samman av att de båda sägs vara födda ut havets skum. I båda fallen, en fruktbarhetssymbol. 

Ett passande mantra för denna tid kan vara Pavamana Mantra. Pavamana Mantra återges i Brihadaranyaka Upanishad. 

Pavamana Mantra

Asato mā sadgamaya

tamasomā jyotir gamaya

mrityormāamritam gamaya

Oṁ śhānti śhānti śhāntiḥ

Från okunskap led mig till sanning

Från mörker till ljus

Från död till odödlighet

Om frid, frid, frid

Rekommenderad lyssning: Diwali, inlägg. Anandashreeastrology.

Musik: Diwali, Spellista.

Similar Posts