Savitri (Gayatri) Mantra

Om bhur bhuvah svah

tat savitur varenyam

bhargo devasya dheemahi

dhiyo yo nah prachodayaat

 

Om. Vi vördar savitur (ljus,hetta)  som är alla tre världarna (materiell, mental/emotionell, subtil).

Vi ber att dess ljus och nåd skall upplysa våra intellekt.

 

Savitri mantra är från Rg Veda bok 3 vilket är den äldsta boken, från ca 1500BC.

Detta mantra är den äldsta hymnen till något gudomligt i Indien. 

En misstolkning är att detta mantra kallas Gayatri Mantra. Gayatri refererar endast till den poetiska meter som används. 

Denna hymn säger att först var hettan och strålningen (ljuset); savitur. Detta tolkas ofta som solen, men hade hymnen varit vänd endast till den fysiska solen så skulle Surya; solen egna namn använts, anser Tompkins. 

I den form den har idag har man först hittat den i Taittirya Aranyika (800Bc). Savitri hade ursprungligen bara tre rader. Här läggs den översta raden:till ”Om bhur bhuvaha svaha”. Tillsammans med denna rad finns det ingen annan vers som är så ofta given i Vedas i olika versioner. 

Källa: Christopher Tompkins, religionsvetare. Personlig undervisning Kaivalyadhama. 

Musik: Savitri, spellista.

Similar Posts