Mantra-Ordets makt

Inom Trika traditionen inom Tantra talar man om den energi som skapat och är allting som Gudinnan Paravac. Denna idé uttrycks redan i Rg Veda i form av Gudinnan Vac. I båda fallen beskrivs gudinnorna som ordet som blivit manifest.

Man kan förstå ordet här både som hur vi förstår vår värld genom bilder och språk samt vibrationen (spanda) som skapat världen, idag vet vi att materia ytterst är våglängder av energi.

I Trika talas om 4 nivåer av ordet/representationen. Det talade ordet-vaikari vak. Det tänkta ordet- madhyama vak. Det ordlösa ordet- pastanti vak och det ultimata ordet-para vac.

Det talade ordet har begränsningar i hur språk fungerar. De signifierar genom att särskilja olika intryck från varandra. Detta bygger ett dualistiskt tänkande. Ett annat problem är att vi kan missta verkligheten för de ord vi satt på den, vår förståelse av den.

Det tänkta ordet har sina begränsningar i att det består av språk, samt intryck från sinnena. I tänkandet skapas de mentala konstruktioner-vikalpas som vi tror representerar verkligheten.

Det ordlösa ordet har sina begränsningar i att detta är den nivå där våra omedvetna intryck har rotat sig-samskaras. Dessa ordlösa intryck får sin stora makt genom sin ordlöshet. De kan inte tänkas om och går därför inte att förhålla sig till. Istället blir de en del av vår känsla av identitet och grundsyn på världen.

Det underliggande/ultimata ordet kan lättast förstås som det ordlösa vetandet. Det kan kännas igen genom att det är ett vetande utan argumentation/logisk slutsats. Det har inte heller något behov av bekräftelse eller av att försvara sig och kan inte rubbas. Detta ordlösa vetande är ett med medvetandet och dess ursprungliga vibration.

All mantrapraktik syftar till att korsa dessa nivåer av ordet/representationerna av verkligheten till den ultimata verkligheten.

Rekommenderad läsning: Tantra Illuminated, Christopher Wallis.

Musik: Shuniya, Ajeet Kaur

Similar Posts