Chakra-Mantra

Från Kubjikamata Tantra (1100-tal) kommer det chakrasystem som vidareförts till modern tid. Det är ett chakrasystem med 6 chakran (ej inräknat Sahasrara, då detta ej är ett chakra).

Chakrorna var i traditionen alltid tänkta som platser längst ryggraden där man symboliskt placerade elementen för att rena eller förfina dessa.

Elementens egna bijamantran återgivna i ovanstående text är också de mantran som kommit ner till oss i modern tid. Dessa har dock p.g.a. felaktig översättning överlevt till vår tid med fel vokaler. De traditionella mantrorna är: Lam, Vim, Rom, Yaim och Haum.

Rekommenderad lyssning: Christopher Tompkins, intervju.

Similar Posts