Pånyttfödelse

Förra inlägget talade om vintersolståndet som en symbolisk födelse och död. 

Solhälsningen återspeglar naturens rytm av död och pånyttfödelse. De 12 delarna symboliserar årets 12 månader. Året är en cirkel som repeterar sig själv liksom naturens olika cykler.

Solhälsningen (med 12 delar) är upplagd som en successiv bugning mot jorden och ett successivt uppgivande, samt ett uppåtstigande på nytt. 

Man överlämnar det gamla jaget till jorden och reser sig som någon som är född på nytt. 

Musik: Pånyttfödelse, Spellista.

Similar Posts