Balans

Yoga är ett tillstånd. För att uppnå det talar yogatraditionen i stort om att balans behöver uppnås.

Patanjali Yoga Sutras (ca 200 f-200 e Kr) talar om det som att motsatserna upphör att störa. 

Tantrisk Yoga (500-tal- ca 1200-tal) talar om det som ett balanstillstånd mellan Ida (receptivitet) och Pingala (aktivitet).

Hatha Yoga (fr ca 1300-tal) talar om det som balans mellan de Ayurvediska doshorna; Vata, Pitta och Kapha.

Asana är en yttre gest (attityd) som skall odla en inre attityd. 

Balanser i form av Asana är bra för att lära oss om inre balans.

Viktigt att lära sig är att balans inte är rigid och statiskt, utan ett konstant bemötande av förändring.

Att lära oss att hålla balans med våra kroppar genom att bemöta de små viktförskjutningar som hela tiden sker i kroppen bl.a. p.g.a. andningen, lär oss något om hur vi bemöter livets konstanta rörelse och förändring.

Musik: Indigo sea, Ajeet Kaur.

Similar Posts