Beejamantras för Surya Namaskar

Surya Namaskaras rörelser åtföljs av reciterande av solens beejamantras. Dessa beejamantras består av de 5 långa vokalerna i sanskrit. Dessa vokaler är ljud som skapas genom att man använder områden av rymd i kroppen och vibrerar i dessa. Man reciterar dem så att ljuden successivt rör sig uppåt i kroppen. Aa i hjärtområdet. Ee i halsen. Oo i munnen. Ai i paletten. Au i området ovanför. Vokalen Aa representerar elementet jord. Vokalen Ee representerar elementet vatten. Vokalen Oo representerar elementet eld. Vokalen Ai representerar elementet luft. Vokalen Au representerat elementet rymd. Övningen kallas Uchara, vilket betyder upplyftande av Gudinnan. Till detta läggs bokstaven H för utandetaget och R för solens stigande från hjärtat ljudmässigt i utandetaget. Mantrorna avslutas med ljudet M som för mantrorna slutligen till Ajna. Det sista mantrat i solhälsningen Hraha är det som är bortom elementen; kraft och allvetande.

Kontrollerad rytmisk andning är en viktig aspekt. Då förenar man shabda (ljud) och prana som är olika aspekter av samma vibration (spanda).

Syftet med reciterande av beejamantras verkar vara att föra energin i Shusumna upp och ner i ryggraden.

Rörelserna i solhälsningen sägs vara förkroppsliganden av dessa beejamantran.  Man kan då föreställa sig att solhälsningen för energin från nedersta delen av Shushumna till den översta. Ser man på Bihar school of Yogas återgivning av rörelsen i Shusumna (Kriya Yoga) sker den från; Muladhara till Bindu Visarga (alternativt Ajna) och från Bindu Visarga (alternativt Ajna) till Muladhara i en uppåtgående passage “Arohan” och en nedåtgående passage “Awarohan”.

Rekommenderad lyssning/läsning: Se forskning som hänvisats till i tidigare inlägg. “A systematic course in the ancient tantric techniques of Yoga and Kriya”, Swami Satyananda Saraswati.

Musik: Tina Malia, Jaya Bhagavan

Similar Posts