Trikona pradakshina

Trikonasana och Prasarita Padottanasana beskrivs i Tattwa chinttamani Tantra ca 1577 AD, i vad som är den tidigaste hittade referensen till dessa positioner.

Här beskrivs ett Trikona pradakshina (flöde) som följer: 

Trikona flöde börjar i särade ben med händer och huvud mot jord (idag kallad Prasarita Padottanasana). Sedan rör man sig i Trikonasana åt höger först, sedan vänster och slutar i Prasarita Padottanasana. Den sägs manifestera Gudinnan Tripura genom triangelformer. 

Gudinnan Tripura är kopplad till triangelformen genom sin koppling till yoni (sköte) som gestaltas som en triangel. Yoni som symbol står bokstavligen för moderns kraft att skapa liv.

Källa: Opublicerad forskning av Christopher Tompkins.

Similar Posts