Asana Yoga

Vrischikasana

Vrischikasana- Skorpinjonen beskrivs i i Hatharatnavali (1600-tal). Den beskrivs på följande sätt: ”Placera händerna på marken och placera fötterna på pannan, med hälarna uppåtvända.” Detta kan tolkas som att man gör positionen med underarmar i marken eller endast med handflator.  Varför denna position utförts finns det inget om i den skriftliga yogatraditionen, som ännu kommit…

Sirsasana

Inom kaulatraditionen kallas Sirsasana (huvudstående); Sarvasasana (hela kroppen Asana) eller inverterad huvudposition. De 5 vayus (vindarna/energierna) är engagerade genom kumbaka (andningsuppehåll). Sättet att utföra positionen beskrivs i en av kaulatraditionens Tantras på följande sätt: Man för först huvudet mot golvet sedan upp med benen. Sedan korsar man benen i t.ex. Swastikasana, Padmasana eller Baddhapadmasana. Detta…

Sirsasana

Inom Kaulatraditionen kallas Sirsasana Sarvasasana (hela kroppen Asana) eller inverterad huvudposition. De 5 vayus är engagerade-Kumbaka. Man för först huvudet mot golvet sedan upp med benen. Sedan korsade ben position t.ex. Swastikasana, Padmasana, Baddhapadmasana som hjälper energin i benen att föras till navelområdet och ner i jorden. Det ange som en valfri övning som tillägg…

Livets dans

Tantra säger att Yoga inte handlar om att fly livet utan att lära sig att dansa det. Att röra sig lika skickligt genom livets olika prövningar och skeenden som en dans. Tantran utvecklade sina rörliga Asana som ett sätt att lära sig dansa livet. Det händer något med mångfald i rörelserna som fångar livets mångfald…

Ardha Chandrasana/ Trikonasana/Sarvangasana

Två olika positioner har fått namnet Ardha Chandrasana (halvmåne) i två olika klassiska yogatraditioner. I Krishnamachuryas tradition är det en balans. I Shivanandas tradition är det en lunge. Shivanandas Ardha Chandrasana översätts som Cresent moon (månskära). Formen påminner också mer om en månskära. I Amshu Tantra, ca 1000-AD beskrivs denna position under namnet Shrinkala. Den…

Asana-Virasana 2

Den Virasana (annan stavning Veerasana) som vi känner till från Hatha Yoga Pradipika skriven ca 1400-tal alltså ca 3000år senare, beskrivs något annorlunda; ”Placing one fot by the thigh and the other under the thigh is known as veerasana.” (Översättning Bihar school of yoga). Virasana nämns i PYS (ca200-tal) i Vyasas kommentar. En del forskare…

Asana-Virasana

Asana betyder säte eller tron. Det refererade först till den tron som gudarna satt på men så småningom började termen beteckna kroppen som tron för det gudomliga i människan. Rörliga Asana skulle underlätta för energin att röra sig genom ryggraden och elementen representerade av chakrorna häri. Tillsammans med andningen skulle energin dras ihop i navelområdet och…

Cirkel och tidlöshet

Sanskritordet chakra betyder hjul, cirkel, spiral eller virvel. Chakrasana, också kallad Urdhva Dhanurasana, är i sin form är besläktad med Dhanurasana. Dessa halvbågeformade rörelser vet man var tidiga i utvecklandet av rörliga Asana. De refererades till som halva mandalas. Cirkeln var en viktig symbol i den tantriska utvecklingen av Yoga då cirkeln representerade livets och…

Vira

I Varahi Tantra (runt 1000-talet) beskrivs de stående Asana som ratha (rörelser) eller nritta-dans. I Amshu Tantra beskrivs 3 kategorier av stående övningar; Sattvica, Rajasa och Tamasa. Sattvica är mjuk, graciös, försiktig, eterisk. Rajasa är passion, eld, kraft och involverar ofta Ashwa Salanchasana (lunge). Tamasa är tunga; de positioner som binder en till jorden. Stående…