Virabhdrasana-Själens krigare

Virabhdrasana-Själens krigare

I Amshu Tantra (1000-tal) beskrivs 3 kategorier av stående övningar; sattvica, rajasa och tamasa. 

Sattvica är mjuk, graciös, försiktig, eterisk.

Rajasa är passion, eld, kraft och involverar ofta Ashwa Salanchasana (lunge). 

Tamasa är tunga; de positioner som binder en till jorden. 

Stående övningar gjordes i slutet av solhälsningen som ett spontant yttrande av glädje, kärlek och hängivenhet.

Upplevelsen beskrivs som att ha blivit ett med objektet för ens hängivenhet, tex Alltet i form av Shiva (medvetande), eller i andra termer, ett kärl fyllt av Shakti (energi). 

Vira-positionerna (hjältepositionerna), om än krigiska i sin natur, var inte ett hyllande av våld utan symboliserade kampen mot demonerna av okunskap som skapar allt lidande.

Källa: Opublicerad forskning, Christopher Tompkins.

Musik: The Lost Frontier, Tina Malia.

Similar Posts