Måne

Månhälsningen; Chandra Namaskara som den kallas idag utfördes vid solnedgången eller vid midnatt. 

Antalet positioner reflekterar månkalendern med dess 14 dagars cykler mellan nymåne och fullmåne; sukhla paksha och mellan fullmåne och nymåne; krishna paksha.

Yoni Mudra är en av de handmudror som enligt Bihar school of Yoga kommit ner till vår tid. Den imiterar formen av en livmoder och kan kopplas till Gudinnedyrkan. 

Man kan säga att månljuset symboliserar den rmedvetna och livgivande delen av den energi som i klassisk Tantra dyrkas som Gudinna (Shakti). 

Man kan förstå detta som den livgivande och intelligenta delen av naturens kraft.

Källor: Christopher Tompkins, opublicerad forskning. Asana Pranayama Mudra Bandha, Swami Satyananda Saraswati.

Musik: Måne, Spellista

Similar Posts