Kundalini

I en Trika (tantrisk skola) text från ca 700-tal ”Siddha Yogeshwari mata” beskrivs Kundalini en av de första gångerna, kanske den första. Kundalini beskrivs som källan/livmodern för hela jorden. Alltså källan för all energi/manifestation. 

Enligt tantrisk kosmologi tar Kundalini sitt säte i människor dels i bukgolvet, nedre Kundalini, och på eller ovan toppen av huvudet, som övre Kundalini. 

En rad som dyker upp i flera Kaula texter (tantrisk tradition) är ” Den som har blivit uppfylld av rudra-shakti (högsta kraften), pga nedkommande av den högre kraften (övre Kundalini), och sammandragandet av den lägre kraften (nedre Kundalini), den personen har i sanning insikt om verklighetens sanna natur.”

Kundalini i sin kombinerade form är energi i koncentrerad (ihoprullad) form, en form av energi som uppstår då övre och nedre Kundalini förenas. Den kan endast upplevas efter shaktipata/samavesha dvs en upplevelse av nåd. Den övre Kundalini i Sahasrara (kronchakrat) är både individuell och kosmisk. Denna kraft är alltså ett med den större kraften. Sally Kempton, en av Muktanandas närmaste elever och lärare, beskriver övre Kundalini som nåd (anugraha). 

I den senare Hatha Yogan förlorades kunskapen om övre Kundalini, och därmed kraften av nåd, anugraha.

Källor: Christopher Wallis, What is Kundalini according to classical Tantra. Sally Kempton, Kundalini Teleclass.

OBS! Temaklass Fredag 20/9 Yoga Nidra kl. 19.30-20.30. Drop-in 200kr. Vi sätter en intention eller en fråga och går djupt in i ett meditativt tillstånd genom liggande djupavslappning, för att lösa upp problem eller få svar. Yoga Nidra rätt utfört kan ha en extremt helande kraft och är en fantastisk metod för att höra sin inre röst bättre.

Musik: Hanumen, Spellista. 


Similar Posts