Dhanurasana

Rörliga Asanas ursprung i solhälsningen innebar positioner som påminde om en rak pinne, en pinne bruten i flera delar i formen, eller bågformer, så beskrivs det i ursprungstexterna.

Några av de positioner som användes i variationer av solhälsningen var Dhanurasana (Bågen) och Balasana (Barnet).

När Ustrasana (Kamel) uppkommer är ännu oklart, men tittar man på positionen ser man att det är en variant av Dhanurasana.

Rekommenderad lyssning: Tidigare refererad forskning av Christopher Tompkins.

Similar Posts