Gudinnans återkomst

Christopher Tompkins (religionsvetare och sanskritist) argumenterar för att Hatha Yoga är en degenererad form av Tantra som förlorat sammanhanget för sina utövningar. 

Tompkins argumenterar  för att syftet till att dynamisk sekvensering av Asana, alla mantras förutom ”Ajapa japa” (meditation på andetaget) och ”Om”, samt chakrasystemet tagits bort i Hatha Yoga är p.g.a. att dessa övningar tyder på Gudinnedyrkan, och att man velat göra sig av med detta. 

Tompkins argument är övertygande då syftet med mantra inom Tantra var att de var ljudformer av Gudinnan d.v.s. uttryck för den subtila vibration/energi som allt är gjort av.

Rörliga Asana var ett sätt att hedra kroppen som ett tempel, och det med det, det materiella som ett med det omanifesta.

Chakrasystemet hörde samman med att kroppen var ett tempel och innehöll det gudomliga. Kvinnan och det materiella (naturen) var tätt sammanbundet i den tidiga indiska kulturen liksom i alla tidiga kulturer. Både naturen och kvinnan förkastades innan och efter Tantra. 

Källa: Opublicerad forskning av Christopher Tompkins.

Similar Posts