Asana av kärlek

Inom Kaulatraditionen (från 800-talet) ges för första gången Gharudasana under namnet ” Asana av kärlek”. Den görs med mudra och med ett bijamantra (frömantra). 

Detta mantra som ett av fem är troligtvis ett mantra för ett av elementen; jord, vatten, eld, luft, rymd. 

Dessa är: Lam, Vim, Room, Yaim och Haum.  Något av dessa mantror skall troligtvis positionen förkroppsliga. 

Då positionen handlade om att föra in energi, till och från naveln, kan vi misstänka att denna position skulle stimulera Manipura chakra. 

Källa: Opublicerad forskning av Christopher Tompkins, expert på Tantra och sanskritist.

Similar Posts