Yoga Filosofi

Inlägg om Yoga filosofi

Hanuman

Hanuman  sägs komma från en grupp kallad vanaras, en grupp varelser som lever i skogen och som beskrivs som hälften apor, hälften människor. Hanuman symboliserar bl.a. självkontroll. Man kan förstå Hanuman som en symbol för människans dubbla natur som instinktstyrd och med förmåga att reflektera och välja.  I myten om kärnandet av urhavet så kan…

Kundalini

I en Trika (tantrisk skola) text från ca 700-tal ”Siddha Yogeshwari mata” beskrivs Kundalini en av de första gångerna, kanske den första. Kundalini beskrivs som källan/livmodern för hela jorden. Alltså källan för all energi/manifestation.  Enligt tantrisk kosmologi tar Kundalini sitt säte i människor dels i bukgolvet, nedre Kundalini, och på eller ovan toppen av huvudet,…

Shaktipata, samvesha, kundalini

Abhinavagupta, tantrisk mästare (ca 900-tal) tog över en klassificering av 4 nivåer av s.k. shaktipata/samvesha av sin mästare Shambu Natha. Dessa ord relaterade till en upplevelse av att bli övertagen av den högsta kraften. Detta är föregångare till det senare begreppet kundalini. Upplevelsen beskrev som att kroppen började skaka och att kroppsdelar började röra sig…

Matsyendrasana

Matsyendrasana- Hela vänstra strömningen av Tantra brukar refereras till som Kaula. Kaula var ett sätt att utöva Tantra. Detta innebar en emfas på kroppen och sensuell upplevelse som ett sätt att nå det gudomliga (div).  Denna strömning hade Matsyendra som mästare (Macchanda), troligtvis 800-tal. Macchanda var en av de mest prisade tantriska mästarna, tillsammans med…

Upp och ned

Har livet satt dig på huvudet?  Vi befinner oss i en tid av mycket förändring. Ibland kan det kännas som att allt är uppochned.  I modern Yoga talas om uppochnedvända Asana (inversioner) som ett sätt att byta perspektiv. Detta är ingen klassisk tanke men den kan ändå finnas en sanning i detta.  I tantrisk yogisk…

Kundalini

Enligt tantrisk kosmologi placerar sig Shiva i kronan av huvudet och Shakti vid botten av ryggraden efter skapelsen. De separerar sig som med medvetande (Shiva) och energi (Shakti) i den mänskliga kroppen.  Kundalini nämns först i Kalottara Tantra. Ca 700-tal AD. Här beskrivs Kundalini som en sammandragen/kurvad låga. Hon sägs dra sig samman innan inandetag…

Anugraha

Månen befinner sig nu i det astrologiska tecknet Revati, enligt vedisk astrologi.  Denna plats fungerar som en övergång mellan död och återfödelse.  Detta är en plats som markerar ny början. Ny början är en passiv process av att emotta det nya.  Ordet som används för nåd i den tantriska traditionen är anugraha.  Som ordet implicerar…

Sol och måne

Natten till torsdag var det både vårdagsjämning och fullmåne. Samtidigt gick månen in i ett område på himlen som i den vediska astrologin kallar Uttara Phalguni Nakshatra. Detta sägs vara den tid då Shiva och Parvati (Shakti) gifte sig. Vårdagsjämningen är en dag då dag och natt är lika långa, vilket gör det till en…

Gudinnans återkomst

Christopher Tompkins (religionsvetare och sanskritist) argumenterar för att Hatha Yoga är en degenererad form av Tantra som förlorat sammanhanget för sina utövningar.  Tompkins argumenterar  för att syftet till att dynamisk sekvensering av Asana, alla mantras förutom ”Ajapa japa” (meditation på andetaget) och ”Om”, samt chakrasystemet tagits bort i Hatha Yoga är p.g.a. att dessa övningar…