Brihaspati

Ordet Brahman i de tidiga Vedaskrifterna betecknar ordet/mantrat/sången som de som ”såg” och ”hörde”(rishis) skrev ner utifrån sina visioner. Dessa personer kunde se djupt in i livets väv ansågs det, och de ”såg” och ”hörde” att det skapats av ljud/ord.

Personifikationen av ”ordets kraft” att belysa det som är i mörker d.v.s. ej blivit uppfattat eller förstått, kallades Brihaspati.

Brihaspati blir i den vediska astrologin; Jyotish sammankopplad med planeten Jupiter. Denna planet sägs här vara guru-planeten. Guru betyder den som för dig från mörker till ljus. Här ser vi igen förmågan att belysa och medvetandegöra. 

Brihaspati sägs ha en båge med en sträng som representerar ”ritam”. Ritam betyder harmonisk ordning. Jupiter är enligt detta system den kraft som upprätthåller kosmisk ordning. 

Just nu har Jupiter gått in i skorpinjonens tecken och kommer att vara där ca ett år. Skorpinjonen står för det omedvetna, och nu går alltså förmågan till att belysa och att upprätta harmonisk ordning in i detta område, så detta kan bli ett intressant år. 

Rekommenderad läsning: The secret of the Veda, Sri Aurobindo. Anandashreeastrology.

Musik: Unity, Sean Johnson & The wild lotus band

Similar Posts