Avslut & Ny början

Nymånen 26/11 infinner sig i en del av himlen kallad Anuradha Nakahatra. Detta är en tid som handlar om balans i relationer.

Dagarna före nymånen (23-24/11) så kommer Venus och Jupiter vara så tätt förbundna att de kan hamna i konflikt. Detta kallas planitärt krig. Detta kan göra relationer särskilt intensiva, speciellt runt lärare. Då Jupiter “lyser upp” och Venus är kärlek kan insikter gällande behov i relationer bli tydligare.

I December kommer flera planeter att placera sig i linje med Ketu, en av solens noder som står för spirituell utveckling genom förlust. Detta förebådar en kraftfull acceleration av förändring och utveckling in i 2020.

Musik: The last Frontier, Tina Malia.

Similar Posts