Förlåtelse

2020 har Saturnus enligt vedisk astrologi satt tonen. 

Saturnus är en planet som kräver noggrannhet och att saker görs eller görs om från grunden för att bli hållbara. Saturnus belönar hårt och enträget arbete. 

Saturnus sägs också i vedisk astrologi vara den karmiska läromästaren. Under Saturnus influens får vi skörda vad vi sått, ont som gott. 

Man kanske kan likna Saturnus vid arketypen av den stränga fadern. En patriark som styr upp med sina regler, och ser till att rätt saker belönas. 

Idén om karma är en förhållandevis sen idé i den vediska traditionen. Karma har dock en kvalitet av att den går att blidka, bland annat genom välgörenhet. 

Denna idé om att straff går att undvika finns också i den kristna traditionen. Här framlyfts kraften i förlåtelse. Idén som framförs är att vi straffas utifrån den måttstock som vi själva använder på andra. 

Kanske är detta en tid att förlåta och förlåtas. 

Musik: Lokaha, Wah.

Similar Posts