Ma!

Vårens Navaratri närmar sig. De 9 nätterna av Navaratri delas ibland upp i tre delar. Tre nätter för invokation av Durga, tre för invokation av Lakshmi och tre för invokation av Saraswati. 

Durga är den aspekt av Gudinnan i sin helhet; Mahadevi, som kallas in för att slåss mot Mahishasura i texten Devi Mahatmyam. 

Mahishasura är en demon som är till hälften buffel och till hälften människa. Man kan förstå honom som vårt instinktiva jag.

Bland våra instinkter finns en som är väldigt aktuell just nu; rädsla. Rädsla har en funktion, att hålla oss vid liv. 

Problemet med rädsla som instinkt är dock att den är menad att fungera inför ett direkt hot, som att möta ett lejon. Vad den inte är programmerad för är att kunna avgöra vad som är ett verkligt hot i samband med komplicerad fakta. 

Detta kan bara intellektet hjälpa till med. Vad kan då intellektet göra? Intellektet kan titta på fakta. Intellektet kan avgöra vilka källor som är tillförlitliga och göra sig en bild av en situation utifrån det. Intellektet kan utifrån detta hantera situationen med skicklighet.

Durga är direkt och orädd. Hon går in i striden ridandes på ett lejon av mod. Hon är själva urbilden av mod och styrka och beredskap. Med öppna ögon möter hon det hon står inför och bekämpar det, inte i panik, utan med skicklighet. 

Ibland räcker det dock inte med egen bedömning av risker och skicklighet i att hantera situationen. Någonstans inser vi att vi inte kan undvika all risk. Att vi inte helt kan kontrollera någonting.

I den tantriska texten Devi Mahatmyam vänder sig gudarna till Mahadevi (Stora Gudinnan) när världen hotar att gå under, och de trots alla egna försök, inte kunnat stoppa det. 

Ma! Ma! Ropar de. Och hoppas på den stora moderns beskydd. 

Musik: Invocation, Spellista. 


Similar Posts