Jyotish

Jyotish också kallad vedisk astrologi är en av Indiens gamla vetenskaper liksom Yoga, Tantra och Ayurveda. Jyotish nämns först i Mahabbarata. 

Jyotish bygger liksom ovannämnda vetenskaper på tanken att kosmos fungerar som ett hologram. Detta gör att planeternas position kommer att reflektera personen som föds personlighet. 

Den grundläggande lag eller vilja som underligger alla strukturer och skeenden i kosmos, kallad dharma, kommer att kunna ”höras” av den som är känslig nog. Den är närvarande i alla skeenden och strukturer. Därför kan man också enligt Jyotish läsa denna vilja/lag även i nummer, väderstreck och i djur eller genom intuition. 

En utläsare av jyotish kallar denna kunskap jyotir vidya ; kunskap om ljuset. 

Rekommenderad lyssning: Prasannan, intervju, Buddha at the gas pump. 

Musik: Gudinnans återkomst, Spellista. 

Similar Posts