Hållbarhet

Nymånen 24/1 infaller i Shravana Nakshatra kopplad till visdom och gudinnan Saraswati.

Enligt Kari Field, vedisk astrolog, är Saturnus en planet som brukar sätta tonen för tiden, i sina 3 års cykler.

Kvällen innan nymånen går Saturnus enligt Jyotish in i Stenbockens tecken. Detta är Saturnus tecken och detta ger Saturnus mycket kraft. 

Saturnus står för struktur. Och strukturens funktion är att ge oss ramar och begränsningar för att få oss att växa. Struktur är också vad som gör det möjligt för saker att få form och manifesteras. 

Från Januari 2017 har Saturnus enligt Jyotish varit i Skyttens tecken. Skytten är ett idealistiskt tecken som sökt förbättra strukturer, och spräcka illusioner. Detta har skapat en god grund för Saturnus, att i Stenbocken bygga en starkare och hållbarare struktur än innan. Tidigare planer kan nu vara dags att sätta i verket, men det är viktigt att dessa planer har en realistisk grund, d.v.s. har förutsättningar för att kunna genomföras. 

Källa: Anandastrology

Musik: Hanumen, Spellista.

Similar Posts