Lakshmi/Venus- Gudinna av kärlek och överflöd

28:e septembers nymåne sker enligt vedisk astrologi i jungfruns tecken. Detta tecken symboliserar jordens utgivande kvalitet. Sår gällande disrepekt för utgivande kärlek kan läkas under denna tid. 

Venus kommer också under denna tid att ”återfödas” som aftonstjärnan. Venus (kärleksgudinna och gudinna av överflöd)  symboliserar samma saker som den vediska gudinnan Lakshmi. 

Efter 3:e oktober kommer Venus röra sig in i Vågens tecken, vilket är Venus egna tecken, och dess influens kommer att bli ännu starkare. 

Samtidigt så går vi in i den tantriska högtiden Navaratri, Gudinnans högtid. 

Lakshmi (liksom Venus) är en av Gudinnans ansikten. Det är den kvalitet som är kärlek och överflöd. Det finns en berättelse som är central i vedisk tradition, om vad som händer när denna kvalitet inte uppskattas och respekteras. 

Historien handlar om kungen av gudarna; Indra. Indra hade den naturliga arrogans som ofta kommer med status och makt. En dag blev Indra mött av en helig man kallad Durvasas. Denna man kom med en girlang av blommor som materialiserat sig framför honom i meditation. Han sa: ”Indra, Indra! Denna girlang manifesterade sig framför mig i meditation. Den innehåller själva essensen av sri (ett annat namn för Lakshmi och ordet för det hon förkroppsligar). Jag blev tillsagd att ge den till dig. ” Indra tar emot girlangen, men innan den heliga mannen går, ser han att Indra lägger girlangen runt sin elefants nacke. Detta tecken på disrespekt gör att Durvasas förbannar honom. ”Så som du disrespeketerade Sri, så kommer hon att överge dig.” I detta ögonblick förlorade hela världen sin lyster, och all kärlek och allt överflöd försvann.

Historien fortsätter med att Vishnu (Lakshmis man) ombeds att föra Lakshmi tillbaka. Hon har återvänt till alltings källa: ett oändligt hav av mjölk. Detta börjar historien om kärnandet av urhavet, för att återfå Lakshmi-kärlek och överflöd till världen. 

Källor: Anandaastrology. Sally Kempton, “Awakening Shakti” (bok). 

Musik: Måne, Spellista

Similar Posts