Yoga som en helhet

Jag får ofta frågan vilken yogastil jag undervisar. Svaret på detta är att jag på traditionellt sätt, som jag blivit uppmanad från mina lärare på Kaivalyadham, undervisar det jag själv praktiserat/praktiserar.

Att studera på Kaivalyadham innebär att man på traditionellt vis utvecklar sin egen undervisningsmetod med åren, med allt ökande egen erfarenhet från sin undervisning och sin egen dagliga praktik. Detta kombinerat med fortsatta studier av de gamla yogaskrifterna under vägledning. Jag har undervisat sedan 2006 och praktiserat dagligen sedan 2005, och ur det har en alldeles egen undervisning utvecklat sig, och fortsätter att utveckla sig.

Kaivalyadham lär ut och uppmanar sina elever att lära ut Yoga som en helhet. Detta kallas med moderna termer “Integral Yoga”. Detta är det sätt jag lär ut Yoga på.

Hatha Yoga lärs ut som föreskrivet i Hatha Yoga Pradipika som en del av Raja Yoga (Patanjali Yoga).

Hatha Yoga innehåller Asana-kroppspositioner, Pranayama -andningsövningar, Shatkarma-reningsövningar, Bandha-kroppslås samt Mudra-Positioner för att leda energi i kroppen, exempelvis Hasta Mudras (Hand Mudras) eller kombinationer av övningar för samma mål, exempelvis Viparitha Karani och Maha Mudra.

Dessa undervisas klassiskt som ett steg mot Raja Yoga, vilket innebär att Hatha Yoga inte praktiseras med huvudsakligt mål att nå kroppslig hälsa eller skönhet, utan som en förberedelse för att kunna vända sig inåt.

Raja Yoga innehåller Prayahara-att dra sinnena inåt, Dharana- koncentration, Dhyana-förlängd koncentration samt Samadhi- spontant förändrat medvetandetillstånd, supermedvetande.

En traditionell del av Yoga är Mantra. Mantra är en viktig del av min undervisning.

Kundalini Yoga är traditionellt namnet på övningar för att nå Yoga genom att aktivera Kundalini. Då Hatha Yoga är en tantrisk form av Yoga finns dessa övningar som en del av Hatha Yoga. I Tantran finns en än mer rik skatt av övningar för att väcka Kundalini. Kundalini Yoga är en central del av min undervisning. Min lärare inom Tantra är Sally Kempton (f.d. Swami Durgananda) inom Siddha Yoga lineage, en tradition inom Tantra som kallas Kashmirsk Shaivaism.

Yoga är en mystik tradition liksom Sufism, Kabbala, Kristen mystik eller Taoism m.m. De är metoder för att nå kontakt med det yttersta, vad detta än är. De gamla texterna och den muntliga traditionen som förs vidare från lärare till elev erbjuder en karta över vad andra som gjort denna resa under årtusenden i Yogans fall, har upplevt. Det finns nedskrivet redan från de tidigaste Vedaskrifterna. Sedan är det varje resenärs egna sak att ge sig ut på resan och uppleva. De erfarenheter som görs stäms av mot traditionen bl.a. genom rådgörande med sina lärare. Det som lärs ut skall alltså vara grundat i en egen erfarenhet. Om det inte upplevts skall det inte läras ut, då det endast bygger på en intellektuell förståelse. Läraren införlivar så klart Yogans förhållningssätt i hela sitt liv, då denna resa kräver det. Detta är förhållningsregler som jag följer.

Hoppas du vill följa med på denna inre resa!

Namaste! Namah Shivaya!

Similar Posts