Yoga som sanningssökande

Tantra talar om Alltets 5 handlingar, som också är den enskildes individens 5 krafter.  Dessa är:  Srsti-skapelse Stihiti-stasis Samhara-upplösande Tirodhana-glömska Anugraha-avtäckande, ihågkomst Dessa handlingar är medvetandets handlingar. Medvetandet kan skapa en tanke, hålla kvar vid en tanke, låta en tanke upplösas, och kan glömma något genom att släppa fokus på…

Läs vidare