Navaratri mantra

Redan i Rgveda beskrivs det oändliga potentialet i ordet i form av gudinnan Vac. Vac sägs ha skapat Vedaskrifterna, och Rgveda består av mantran som anses ha en potent förmåga att framkalla det som sägs. Denna potenta kvalitet sägs också traditionellt finnas i sanskrit såsom språk då innebörden och ljudets…

Läs vidare