Bandha

I fullt användande av lungorna i andningen; komplett fyllande och tömmande, sker Bandhas naturligt. Diafragman är här av största betydelse. Diafragmans rörelse för också med sig en rörelse i bukgolvet som skapar en naturlig Moola Bandha. Bandhas kan sägas vara att förstärka dessa naturliga lås som sker med en full…

Läs vidare

Mudra

När man talar om Mudras i Hatha Yoga talar man oftast inte om Hand mudras (Hasta Mudra), utan om kombination av Asana, Pranayama och Bandha. Mudra kanaliserar/leder energin som Asana och Pranayama öppnat, in i olika chackran. Dessa leder enligt Hatha Yoga Pradipika till Ashta Siddhis (8 perfektioner), som rör förmågan…

Läs vidare