Hatha-Aktivitet och Vila

Vila och aktivitet är två naturliga funktioner i kroppen som styrs av sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet stimulerar/ aktiverar och det parasympatiska nervsystemet hämmar/lugnar. Att balansera dessa system är att se till att de sköter sina funktioner så att kroppen fungerar optimalt i samspel med sin omgivning. Om…

Läs vidare

Khechari Mudra

Khechari mudra är att föra tungan in i gången mellan näsa och mun. Hatha yogisarna skar lite i membranet under tungan och drog sedan ut tungan tills den tillslut nådde platsen mellan ögonbrynen. Tungan var då lång nog att täppa igen hela gången fram till näsborrarnas början. Khechari mudra görs…

Läs vidare

Maha Mudra

Yoga Chudamani Upanishad säger att Maha mudra renar hela nätverket av Nadis (energikanaler) samt balanserar huvudenergikanalerna Ida och Pingala. Maha mudra stimulerar hela energisystemet från Mooladhara till Ajna. Maha Mudra beskrivs också i Hatha Yoga Pradipika och i Geranda Samita. Maha Mudra praktiseras både inom Hatha Yoga och Kriya yoga,…

Läs vidare