Kumbhaka

OBS! Undervisning som vanligt 6/6. Kumbaka betyder andningsuppehåll. Pranayama talas i skrifterna ibland om som Kumbakas vilket visar på betydelsen av andningsuppehållen i Pranayama. Varför är då andningsuppehållen viktiga? Andningsuppehållen sägs öka intaget av prana. Kundalini sägs också ”kvävas” och därför ta sig uppåt genom Shushumna, då Ida (andning vänster…

Läs vidare

Tantrisk kosmologi

Hatha Yoga liksom Laya Yoga, Kriya Yoga och Kundalini Yoga utgår alla från den tantriska kroppskartan med dess Nadis (energikanaler) och Chakras (komplex av energikanaler), och därmed från den tantriska kosmologin. Det som är speciellt med den tantriska kosmologin är enheten mellan det materiella och det icke-materiella. Den tantriska kosmologin…

Läs vidare

Nadi Shodan

Tekniken i Nadi Shodan innebär att man alternerar in-och utandning mellan de två näsborrarna. Detta gör att man stimulerar båda näsborrarna lika mycket. Nadi Shodan sägs balansera Ida och Pingala. Ida och Pingala sägs flöda genom vänster respektive höger näsborre, och kunna stimuleras genom dessa. Forskning har visat att flödet…

Läs vidare