Gomukhasana

Gomukhasana beskrivs som en en av 15 Asana beskrivna i Hatha Yoga Pradipika.  Hatha (Yoga) Pradipika (1400-tal) är främst en sammanställning av tidigare texter. Den skrevs av Svatmarama.  Hathapradipika beskriver för första gången i Hatha yogiska traditionen Asana som del av Hatha, även om de beskrivits innan. De sittande positionerna …

Läs vidare

Upp och ned

Har livet satt dig på huvudet?  Vi befinner oss i en tid av mycket förändring. Ibland kan det kännas som att allt är uppochned.  I modern Yoga talas om uppochnedvända Asana (inversioner) som ett sätt att byta perspektiv. Detta är ingen klassisk tanke men den kan ändå finnas en sanning…

Läs vidare

Virabhdrasana-Själens krigare

Virabhdrasana-Själens krigare I Amshu Tantra (1000-tal) beskrivs 3 kategorier av stående övningar; sattvica, rajasa och tamasa.  Sattvica är mjuk, graciös, försiktig, eterisk. Rajasa är passion, eld, kraft och involverar ofta Ashwa Salanchasana (lunge).  Tamasa är tunga; de positioner som binder en till jorden.  Stående övningar gjordes i slutet av solhälsningen…

Läs vidare