Virhabdrasana 3

En inriktning av Tantra kallad Vira (ca 1000-tal) var en av de tantriska skolor som främst utvecklade rörliga Asana.  I denna skola uppstod hjälte (krigare) positionerna. Krishnamachurya, som anses vara den moderna Yogans fader hade tillgång till dessa texter, eller texter som refererade dessa. Från honom har vi fått positionerna…

Läs vidare

Sjöbergens Yogafestival 2019

Gratis festival i Göteborg med natur, yoga och gemenskap 15/6!  Jag kommer att hålla i ett samtal med er om yogans filosofi, historia och yogans roll i våra liv kl. 13.00 på Sjöbergens Yogafestival. Sjöbergens Yogafestival är ett ideellt evenemang som arrangeras årligen av Yogarummet Majorna. Läs hela schemat nedan! Har du frågor om Yogans Historia…

Läs vidare

Matsyendrasana

Matsyendrasana- Hela vänstra strömningen av Tantra brukar refereras till som Kaula. Kaula var ett sätt att utöva Tantra. Detta innebar en emfas på kroppen och sensuell upplevelse som ett sätt att nå det gudomliga (div).  Denna strömning hade Matsyendra som mästare (Macchanda), troligtvis 800-tal. Macchanda var en av de mest…

Läs vidare