Karuna

Senare i den tantriska traditionen utvecklas idén om den tantriska utövaren som en vira (en hjälte). Hjälte i betydelsen en som är beredd att överge glömska och okunskap som skapar lidande men också hjälte i betydelsen att praktisera för att befria andra från lidande. Denna praktik för andra gjordes oftast…

Läs vidare

Sol och måne

Andetaget kallas i ursprunglig Hatha Yoga för månandetag och solandetag. Månandetaget refererar till inandetaget som energimässigt sägs ske från toppen av huvudet, och kronlotusen här; Sahasrara. Utandetaget kallas solandetaget och refererar till elden i Manipura. Inandetaget övergår i gryningen vid Manipura och reser sig vidare uppåt liksom soluppgången. Månandetaget sägs…

Läs vidare