Tillsammans i kärlek

Det sägs i den tantriska traditionen att ”Källan” inrymmer all potentialitet som är möjlig.  Det sägs också att syftet med manifestationen är att göra det stora medvetandet medvetet om sig själv. Alltså en självreflekterande process.  Medvetandet refereras här till som prakasha (det stora ljuset) och reflekttionsprocessen  som vimasha.  Dessa saker…

Läs vidare

Medveten skapelse

Kundalini är processen av att föra tillbaka den energi som begränsats in i former tillbaka till dess oändliga, formlösa tillstånd av energi och potentialitet, och sedan tillbaka in i manifestation.  Enligt den tantriska kosmologin pågår denna skapelseakt konstant. Till skillnad från Big Bang teorin, är den ett ständigt pågående nu.…

Läs vidare