Anugraha

Månen befinner sig nu i det astrologiska tecknet Revati, enligt vedisk astrologi.  Denna plats fungerar som en övergång mellan död och återfödelse.  Detta är en plats som markerar ny början. Ny början är en passiv process av att emotta det nya.  Ordet som används för nåd i den tantriska traditionen…

Läs vidare

Måne

Månhälsningen; Chandra Namaskara som den kallas idag utfördes vid solnedgången eller vid midnatt.  Antalet positioner reflekterar månkalendern med dess 14 dagars cykler mellan nymåne och fullmåne; sukhla paksha och mellan fullmåne och nymåne; krishna paksha. Yoni Mudra är en av de handmudror som enligt Bihar school of Yoga kommit ner…

Läs vidare

Aham

Amshu Tantra ger positionen Shrinkala (snabelformad), som levt vidare i Bihar school of Yogas; Chandra (måne) Namaskara som Ardha Chandrasana. Den beskrivs göras som en prasada (offer/gåva) från höften. Vad betyder då det?  Solhälsningen är upplagd som en serie av bugningar ner mot jorden.  Vid varje bugning offras något av…

Läs vidare