Maha Mudra

Yoga Chudamani Upanishad säger att Maha mudra renar hela nätverket av Nadis (energikanaler) samt balanserar huvudenergikanalerna Ida och Pingala. Maha mudra stimulerar hela energisystemet från Mooladhara till Ajna. Maha Mudra beskrivs också i Hatha Yoga Pradipika och i Geranda Samita. Maha Mudra praktiseras både inom Hatha Yoga och Kriya yoga,…

Läs vidare

Bandha

I fullt användande av lungorna i andningen; komplett fyllande och tömmande, sker Bandhas naturligt. Diafragman är här av största betydelse. Diafragmans rörelse för också med sig en rörelse i bukgolvet som skapar en naturlig Moola Bandha. Bandhas kan sägas vara att förstärka dessa naturliga lås som sker med en full…

Läs vidare

Mudra

När man talar om Mudras i Hatha Yoga talar man oftast inte om Hand mudras (Hasta Mudra), utan om kombination av Asana, Pranayama och Bandha. Mudra kanaliserar/leder energin som Asana och Pranayama öppnat, in i olika chackran. Dessa leder enligt Hatha Yoga Pradipika till Ashta Siddhis (8 perfektioner), som rör förmågan…

Läs vidare