Tantrisk kosmologi

Hatha Yoga liksom Laya Yoga, Kriya Yoga och Kundalini Yoga utgår alla från den tantriska kroppskartan med dess Nadis (energikanaler) och Chakras (komplex av energikanaler), och därmed från den tantriska kosmologin. Det som är speciellt med den tantriska kosmologin är enheten mellan det materiella och det icke-materiella. Den tantriska kosmologin…

Läs vidare

Nadi Shodan

Tekniken i Nadi Shodan innebär att man alternerar in-och utandning mellan de två näsborrarna. Detta gör att man stimulerar båda näsborrarna lika mycket. Nadi Shodan sägs balansera Ida och Pingala. Ida och Pingala sägs flöda genom vänster respektive höger näsborre, och kunna stimuleras genom dessa. Forskning har visat att flödet…

Läs vidare

Hatha-Aktivitet och Vila

Vila och aktivitet är två naturliga funktioner i kroppen som styrs av sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet stimulerar/ aktiverar och det parasympatiska nervsystemet hämmar/lugnar. Att balansera dessa system är att se till att de sköter sina funktioner så att kroppen fungerar optimalt i samspel med sin omgivning. Om…

Läs vidare