Sol och måne

Andetaget kallas i ursprunglig Hatha Yoga för månandetag och solandetag. Månandetaget refererar till inandetaget som energimässigt sägs ske från toppen av huvudet, och kronlotusen här; Sahasrara. Utandetaget kallas solandetaget och refererar till elden i Manipura. Inandetaget övergår i gryningen vid Manipura och reser sig vidare uppåt liksom soluppgången. Månandetaget sägs…

Läs vidare

Chaturanga Pranama

I Agni Sara (före 1493 AD) beskrivs 2 olika möjligheter för prostration mot marken. Den ena är Ashtanga Namaskar, vilken genom hela den tantriska eran anses vara den viktigaste av positionerna i Surya Namaskara, såsom den ultimata gesten av uppgivande. Sedan ges ytterligare en valmöjlighet nämligen kevala (endast) prostration vilket…

Läs vidare